منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود
حراست

       

       

 

                حراست، مشاور،امین و رازدار شماست

 

 

               ستاد خبری حراست دانشگاه پیام نور مرکز بابل

 

                                آقای سیف الله زاده امیری

 

                            شماره تماس ونمابر:32250014

مکان:ساختمان اداری-طبقه دوم-اتاق حراست

1