تحصيلات تكميلي
آیین نامه کارشناسی ارشد<<
آیین نامه کارشناسی ارشد لینک دانلود
آیین نامه کارشناسی ارشد دانلود کنید

رشته های موجود در کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک
مدیریت اجرایی با گرایش  بازاریابی و صادرات 
علوم اقتصادی 
زبان  و ادبیات فارسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ریاضی کاربردی با گرایش آنالیز عددی
ریاضی کاربردی با گرایش تحقیق در عملیات
ریاضی محض با گرایش جبر

بخشنامه ها<<
بخشنامه لینک دانلود
بخشنامه نحوه محاسبه دروس مازاد و اضافی دانلود کنید

بخشنامه افزایش سنوات تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

دانلود کنید

ارائه دروس ریاضی محض -جبر لینک دانلود
چارت ارائه دروس ریاضی محض -جبر دانلود کنید

وبلاگ تحصیلات تکمیلی<<
وبلاگ تحصیلات تکمیلی لینک ارجاع
وبلاگ تحصیلات تکمیلی جهت هدایت به وبلاگ کلیک کنید

اساتید<<
دکتر فیروزیان
دکتر اثنی عشری
دکتر باقری
فايلها
4_20_201420_34_22.6269993.pdf 271.01 KB

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما