معرفی واحد آزمایشگاه
آزمایشگاه

معرفی واحد آزمایشگاه

 

دانشجویان محترم بعد از انتخاب واحد دروس آزمایشگاهی با هماهنگی دفتر آزمایشگاه به استاد مربوطه معرفی می گردند و پس از گروهبندی ،مشغول به کار عملی می گردند.

از آنجائیکه آزمایشگاههای شماره 1 و 2 آغشته به موا د شیمیایی و سمی می باشند پوشیدن روپوش آزمایشگاهی سفید و در برخی  موارد داشتن ماسک و عینک محافظ الزامی است.جهت ایمنی هنگام کار، 2 عدد کپسول آتش نشانی و 2 عدد دوش و چشم شوی در آزمایشگاه نصب گردیده است.

جعبه  کمک های اولیه در هر 4 آزمایشگاه در دسترس می باشد.

برای حفظ و نگهداری مواد شیمیایی،انبار مواد شیمیایی در آزمایشگاه شماره 2 تعبیه شده است.

آزمایشگاه مرکز بابل مجهز به هودهای شیمیایی قوی و هود لامینار می باشد.

جهت هر درسی ،کمد مخصوص به همراه تجهیزات به استاد مربوطه تحویل داده می شود و در پایان ترم تحویل گرفته می شود. در پایان هر سال تحصیلی برخی از دستگاهها مورد تعمیرات قرار می گیرند و برخی دیگر کالیبره می شوند.

گفتنی است هر ساله تعدادی از دانشجویان واحد های دیگر پیام نور و آموزش و پرورش با هماهنگی قبلی از این مرکز استفاده یا بازدید به عمل می آورند.

آماده سازی آزمایشگاه شماره 5 به عنوان اتاق کارتحقیقی جهت استفاده اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد در دستور کار مرکز قرار دارد.

تعبیه اتاق پرو لباس نیز از برنامه های آینده این مرکز می باشد.

 

  

 

آزمایشگاه شماره 1

 

در این آزمایشگاه واحد های درسی ذیل ارائه می گردد:

 

1-فیزیولوژی جانوری 1و2

2-سیتوژنتیک

3-جانورشناسی 1و2

4-گیاهان آبزی

5-میکروبیولوژی

6-خاک شناسی

7-ژنتیک

8-جنین شناسی

9-بافت شناسی

10-فیزیولوژی گیاهی 1و2

11-کنسرو سازی

12-زیست شناسی سلولی و مولکولی

13-زیست شناسی گیاهی

14-زیست شناسی انگل ها

15-سیستماتیک گیاهی 1و2

16-هوا و اقلیم شناسی

17-پرتوزئولوژی

 

آزمایشگاه شماره 2

 

در این آزمایشگاه واحد های درسی ذیل ارائه می گردد:

 

1- شیمی عمومی 1

2- شیمی عمومی 2

3- شیمی آلی

4- بیوشیمی

5- ماهی شناسی

6- اصول تغذیه دام

7- حشره شناسی

8- پرورش آب زیان

9- رنگرزی

10- تشریح مورفولوژی

11- شیمی تجزیه

12- آفات و بیماریهای گیاهی

13- تکثیر و پرورش ماهیان سردابی

14- آبیاری عمومی

15- دامپروری

16- کنترل کیفی مواد غذائی

17- هیدروشیمی

18- طرح آزمایشهای کشاورزی

 

 

آزمایشگاه شماره 3

 

در این آزمایشگاه واحد های درسی ذیل ارائه می گردد:

 

1-فیزیک 1

فیزیک 2

 

 

آزمایشگاه شماره 4

 

در این آزمایشگاه واحد های درسی ذیل ارائه می گردد:

 

1- مدار الکتریکی

2- مدار الکترونیکی

3- مدارهای منطقی

4- الکترونیک 1و2

5- اندازه گیری و مدار1

6- مهندسی یارانه کوچک

7- مبانی مهندسی برق

8- ریزپردازنده

8- معماری

9- شبکه

 

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما