کارکنان دانشگاه
نام سمت داخلی تلفن/تلفکس مدرک تصویر
محمد باقری ریاست 224 32257793 دکتری مدیریت بازرگانی
حسین نعمت زاده معاونت اجرایی 220 32257793 دکتری مدیریت دولتی
رجبعلی الله یار مدیر مالی 211 32257794 دانشجوی دکتری جامعه شناسی
محمد تقی دماوندی رابط نهاد مقام معظم رهبری - 32261728 حوزوی
نادر بابازاده مدیر آموزش 219 32250799 کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
سیدابراهیم رزاقی مدیر اداری 221 32251702 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
سید محمود باقرپور مدیر فرهنگی و روابط عمومی 228 32262327 کارشناسی ارشد الهیات
روح اله سیف الله زاده حراست - 32250014 کارشناسی مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
محسن کارگر مسئول دفتر ریاست 217 32257793 دانشجوی رشته علوم تربیتی
حسین ملکیان کارشناس امور مالی 210 32257792 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
مهدی ولی زاده کارشناس امور مالی 210 32257792 کارشناسی ارشد اقتصاد
حسن گل محمد زاده کارشناس مسئول امور دانشجوئی 216 32257790 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سید مظفرحسنی کارشناس امور دانشجوئی 216 32257790 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسین قویدل کارشناس امور مالی و انبارداری 216 32257790 کارشناسی علوم تربیتی
محمود نصرالهی کاربر ارشد سیستم گلستان 242 32257781 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
یاسر قاسم زاده کارپرداز 221 32259705 دانشجوی رشته علوم اجتماعی
کاظم حمیدی کاردان امور اداری 221 32259705 کاردانی حسابداری
رضا طالبی کارشناس امور اداری 221 32259705 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
روح الله ملکیان کارشناس کتابخانه 234 32250797 کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
فتح الله شعبانی کارشناس مسئول کارگاهها 233 32250698 کارشناسی ارشد الهیات
حسن مهدی زاده کارشناس مسئول آزمایشگاه 232 32250687 کارشناسی ارشد شیمی آلی
امین بیکی کارشناس امور پایان نامه ها - 32257786 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش
سید مجید حسینی کارشناس مسئول امتحانات 222 3257783 کارشناسی ارشد حقوق جزا
نعمت بهمن زاده کارشناس امتحانات 222 32257783 کارشناسی مدیریت دولتی
میثم نظری کارشناس برنامه ریزی 226 32251701 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
رضا جهان فر کارشناس برنامه ریزی 226 32257784 کارشناسی تربیت بدنی
یوسف مختاری کارشناس برنامه ریزی 226 32257784 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مرضیه باغبانزاده کارشناس برنامه ریزی - 32257780 کارشناسی علوم تربیتی
خدیجه رمضانپور کاردان امور فرهنگی 228 32262327 دانشجو
اصغر محمدی کارشناس امور فرهنگی 228 3262327 کارشناسی علوم تربیتی
میلاد رضی نژاد کارشناس مسئول دبیرخانه 212 32254347 کارشناسیICT
علی روحی کارشناس امور پژوهش و علمی - 32257782 کارشناسی ادبیات
فاطمه علوی کارشناس رشته های منابع طبیعی-علوم دامی-اقتصادکشاورزی-ترویج و اموزش کشاورزی 218 32261690 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
آرزو خیرالله پور کارشناس رشته های علوم کامپیوتر-مهندسی کامپیوتر-مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی مدیریت پروژه 231 32259558 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
راضیه نعمتی کارشناس رشته های علوم تربیتی-فارسی-تربیت بدنی 218 32261690 دانشجوی کارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق
 سیده فاطمه نعمتی کارشناس رشته های عمران-معماری-شهرسازی-علوم اجتماعی-فیزیک-زمین شناسی 231 32259558 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ارزو حسن زاده کارشناس رشته های حسابداری-مهندسی برق-خودرو-مکانیک 218 32261690 کارشناسی ارشد تاریخ
فاطمه شفقت کارشناس رشته های صنایع-مدیریت اجرائی-شیمی-مهندسی شیمی-زیست-ریاضیات 231 32259558 کارشناسی ارشد MBA
سیده صغری مقیم نژاد کارشناس رشته های مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-مدیریت صنعتی-علوم اقتصادی-مدیریت جهانگردی 230 32258256 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سمانه اثنی عشری کارشناس رشته های الهیات-مترجمی زبان-ادبیات انگلیسی-جغرافیا-آب و هواشناسی 230 32258256 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
زینب حاجی آقاپور کارشناس رشته های حقوق-هنر-نگارگری-صنایع دستی-ارتباط تصویری 230 32258256 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ایرانتاج باباجان تبار کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های جغرافیا-ادبیات فارسی-ریاضیات-علوم جانوری 213 32260857 کارشناسی ارشد MBA
مریم رشیدی کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت اجرائی-علوم اقتصادی 229 32250784  کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
زهرا کاکاوند کارشناس مسئول واحد دانش آموختگان 225 32257787  کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
مرضیه یگانه کارشناس واحد دانش آموختگان 225 32257787 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرائی
خیرالنسا حسنقلی زاده کارشناس واحد دانش آموختگان 230 32257787 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا
 سیده هدی طاهری کارشناس واحد دانش آموختگان 230 32257787 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
فاطمه رضانژاد مدیریت فناوری و اطلاعات 253 32259829 دانشجوی کارشناسی ارشد برق-مخابرات

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما