معرفی رشته ها

 

رشته تحصیلی

مقطع

 

 

ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)

کارشناسی

 

 

الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

الهیات ومعارف اسلامی -ادیان وعرفان (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

الهیات ومعارف اسلامی -تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

آموزش و پرورش ابتدائی (ناپیوسته)

کارشناسی ناپیوسته

 

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی

 

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)

کارشناسی

 

 

جغرافیای انسانی (شهری )

کارشناسی

 

 

حسابداری

کارشناسی

 

 

حسابداری (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

حقوق

کارشناسی

 

 

روانشناسی (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

روانشناسی (روانشناسی عمومی )

کارشناسی

 

 

ریاضی (کاربردی )

کارشناسی

 

 

ریاضی (محض )

کارشناسی

 

 

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

 

 

زبان وادبیات فارسی (محض )

کارشناسی

 

 

زیست شناسی (علوم گیاهی )

کارشناسی

 

 

زیست شناسی (عمومی )

کارشناسی

 

 

صنایع دستی

کارشناسی

 

 

صنایع دستی.

کارشناسی

 

 

علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)

کارشناسی

 

 

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )

کارشناسی

 

 

علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )

کارشناسی

 

 

علوم اقتصادی (اقتصادنظری )

کارشناسی

 

 

علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی

کارشناسی

 

 

علوم تربیتی -مدیریت برنامه ریزی آموزشی چندبخشی

کارشناسی

 

 

علوم تربیتی (پیش دبستانی ودبستانی )چندبخشی

کارشناسی

 

 

علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی )

کارشناسی

 

 

علوم تربیتی (مشاوره وراهنمایی )چندبخشی

کارشناسی

 

 

علوم کامپیوتر

کارشناسی

 

 

علوم کامپیوتر(چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

 

 

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

 

 

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مدیریت دولتی (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مهندسی اقتصادکشاورزی (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی

 

 

مهندسی برق-قدرت

کارشناسی

 

 

مهندسی خودرو

کارشناسی

 

 

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

 

 

مهندسی شیمی.

کارشناسی

 

 

مهندسی صنایع

کارشناسی

 

 

مهندسی صنایع (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مهندسی عمران

کارشناسی

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

کارشناسی

 

 

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

کارشناسی

 

 

مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

 

 

مهندسی کشاورزی (اقتصادکشاورزی)

کارشناسی

 

 

مهندسی کشاورزی (علوم دامی )چندبخشی

کارشناسی

 

 

مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی )

کارشناسی

 

 

مهندسی معماری.

کارشناسی

 

 

مهندسی مکانیک .

کارشناسی

 

 

مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان)

کارشناسی

 

 

نقاشی ( گرایش نقاشی عمومی )

کارشناسی

 

 

هنر اسلامی ( گرایش نگارگری)

کارشناسی

 

 

هنر اسلامی (گرایش سفال)

کارشناسی

 

 

هنر اسلامی (گرایش شیشه)

کارشناسی

 

 

هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع چوب)

کارشناسی

 

 

هنر اسلامی (گرایش هنر و صنایع فلز)

کارشناسی

 

 

هنرهای صناعی (گرایش سفال)

کارشناسی

 

 

هنرهای صناعی (گرایش منبت و معرق)

کارشناسی

 

 

 

مدیریت اجرایی                                                     

                                                         کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

                                                         کارشناسی ارشد

ریاضی محض(جبر)

                                                         کارشناسی ارشد

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

                                                         کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

                                                         کارشناسی ارشد

جغرافیا برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست

                                                         کارشناسی ارشد

 

 

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما